Korporacja Akademicka Magna-Polonia zaprasza na na swoją kwaterę na spotkanie z panem Andrzejem Kozickim, autorem świeżo wydanej książki „Cesarz Bolesław Chrobry. Reinterpretacja i rekonfiguracja źródeł”. Spotkanie odbędzie się 29 listopada o 20:00.

Książka ta to po części biografia, a trochę esej z historii instytucji politycznych i myśli politycznej. Autor widzi w zjeździe gnieźnieńskim nie tylko barwne spotkanie średniowiecznych władców, ale opartą przez Ottona III celowo na wzorcach antycznych „ceremonię odnowienia w Gnieźnie założenia Świętego Miasta Rzymu oraz ustanowienie tetrarchy-współodnowiciela” w osobie Chrobrego. Można się z autorem nie zgadzać, ale nie można mu odmówić oryginalności.

Andrzej Kozicki (ur. 1982) studiował u trzech mediewistów: Jana Baszkiewicza (historię instytucji politycznych) i Henryka Samsonowicza (metodologię) na Uniwersytecie Warszawskim oraz Jisraela Ja’akowa Juwala (strategie przemilczeń w manuskryptach) na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Specjalizuje się w historii tworzenia instytucji. Jest autorem kilku innych książek, m.in. o zamkniętych archiwach Instytutu Zachodniego w Poznaniu, zawierających tajemnice tworzenia polskich instytucji na Ziemiach Odzyskanych, o odbudowie Warszawy i zakładaniu tamtejszych urzędów, wreszcie o tworzeniu żydowskich instytucji państwowych oraz wymyślaniu ideologii, rządzącej Państwem Izrael.

W trakcie spotkania będzie możliwość nabycia książki za cenę 40 zł