W dniu 14 V AD 2022 na kwaterze przy ul. Mielżyńskiego 33a/1 w Poznaniu odbyła się, zgodnie z tradycją, fidułka wiosenna Magna-Polonii. Zebrani bracia bawili się, śpiewali i konwersowali, ciesząc się ze Zmartwychwstania Pana oraz nadejścia cieplejszych dni, gdy cała przyroda budzi się do życia. Tym razem Magnapolonusom było dane gościć delegacje zaprzyjaźnionych korporacji, w tym spoza Poznania. Za obecność serdecznie dziękujemy przedstawicielom Konwent Lechia Korporacja Studentów Uczelni Poznańskich, Polska Korporacja Akademicka Aquilonia, Korporacja Akademicka Baltia, PK!A Cresovia Leopoliensis oraz Korporacja Akademicka Akropolia Cracoviensis.

Korporacja Akademicka Magna-Polonia – Vivat! Crescat! Floreat in aeternum!