W 10 rocznicę śmierci należy przypomnieć sylwetkę nieodżałowanego Filistra Zygfryda Kordusa.

Tego, który przekazał pałeczkę w sztafecie pokoleń Magna-Poloni. Na zawsze pozostanie w pamięci tych z Nas, którym dane było przebywać w jego towarzystwie.

“Braciom co po życia znoju spoczywają już w pokoju wieczny spokój wieczna pieśń”.

Filister Zygfryd Kordus