W środę 19 czerwca AD 2019 konwent sprawozdawczo-wyboczy udzielił absolutorium ustępującemu Prezydium. Wszyscy filistrzy, comilitoni i fuksy dziękują rycerzom za ciężką i owocną pracę przez całą kadencję.

Jednocześnie wybrane zostało nowe czcigodne i nieomylne Prezydium na rok akademicki 2019/2020 w składzie:
Prezes – C! Mateusz Rezler
Viceprezes – C! Paweł Kozłowski
Sekretarz – C! Witold Kopczyński
Skarbnik – C! Maciej Częstochowski
Olderman – C! Remigiusz Antczak

Niech Magna-Polonia w roku swego C-lecia żyje, wzrasta i rozkwita!