W dniu wczorajszym odbył się konwent sprawozdawczo-wyborczy, na którym podsumowano ostatni rok działalności, udzielono absolutorium ustępującemu składowi Prezydium oraz wybrano nowych jego członków:

  • Prezes – C! Witold Kopczyński
  • Viceprezes, Olderman – C! Mateusz Rezler
  • Sekretarz – C! Paweł Kozłowski
  • Skarbnik – C! Remigiusz Antczak

Magna-Polonia dziękuje za rok ciężkiej pracy wszystkim zaangażowanym w dotychczasową działalność korporacji i życzy co najmniej tak samo pomyślnego roku nadchodzącego dla nowo wybranych władz!

Korporacja Akademicka Magna-Polonia – Vivat! Crescat! Floreat in aeternum!