K! Magna Polonia z dumą informuje, iż w sobotę 29 maja o g. 18.00 w

Krakowie na uroczystym Komersu, pod opieką i przy wsparciu Polonii

oraz dzięki zaangażowaniu F! Bartłomieja Wróblewskiego
i pomocy SFKA dokonała się

reaktywacja Arcadii.
Barwy zostały nałożone 9 Arcadusom.

W uroczystości wzięli udział prócz szerokiej reprezentacji
K! MP!

również przedstawiciele

K! Lechia, K! Surma, K! Masovia, K! Roma oraz kolega z
Bractwa

Czapkarskiego UJ

K! ARCADIA
VIVAT CRESCAT FLOREAT !