Słowniczek terminów korporacyjnych

banda

jedno-, dwu- lub trójbarwna szarfa noszona przez korporantów z jednego boku na drugi. Szerokość band uzależniona była od okazji, w trakcie której były one używane (zwyczajowo: bandy frakowe - ok. 10 mm., codzienne - ok. 20-30 mm., komersowe - ok. 50 mm.)

c.

coetus - rok przyjęcia do korporacji

C!

comiliton, komiliton (łac. "towarzysz broni") - 1. pełnoprawny członek korporacji (inaczej m.in. rycerz, barwiarz), 2. zwrot grzecznościowy stosowany w kontaktach między korporantami, odpowiednik zwrotu "Pan"

cyrkiel

monogram ze stylizowanych liter V, C i F (od pierwszych liter łacińskiego zawołania “Vivat, Crescat, Floreat” tzn. “Niech żyje, wzrasta i rozkwita”), pierwszej litery nazwy danej korporacji oraz wykrzyknika. W zależności od tradycji korporacyjnej cyrkle w formie metalowych odznak były noszone w klapie marynarki, przy bandzie albo czapce.

dekiel

czapka korporacyjna z otokiem w barwach danej korporacji oraz charakterystycznym dla niej symbolem wyszytym na wierzchu

fidułka

(inaczej m.in. sobótka, knajpa) - wesołe spotkanie biesiadne ze śpiewami przy piwie (rzadziej innych trunkach)

F!

filister (inaczej m.in. senior, stary strzecha) - członek korporacji po zakończeniu studiów

f!

fuks (inaczej m.in. giermek, smyk, renons) - niepełnoprawny członek korporacji w początkowym okresie członkostwa w korporacji

K!

korporacja

koło filistrów

związek skupiający wszystkich filistrów danej korporacji

komers

najbardziej uroczyste spotkanie korporacyjne, najczęściej z okazji rocznicy powstania organizacji

konwent

1. synonim terminu "korporacja"

2. najwyższa władza w korporacji, organ składający się z wszystkich pełnoprawnych członków korporacji

kwatera

siedziba korporacji

olderman

wychowawca fuksów i kandydatów

rapir (szlagier)

reprezentacyjna broń biała używana przez korporantów

sztychowanie

obrzęd korporacyjny, w którym dwóch członków korporacji ślubuje utrzymać przyjaźń do końca życia. Polega na wzajemnym przebiciu swoich czapek korporacyjnych rapirami. Po uroczystości sztychowani wymieniają się odcinkami swoich band, które następnie wszywa się otwór powstały po przebiciu dekla).

ZPKA

Związek Polskich Korporacji Akademickich

Źródło: www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 5 I 2011 r